Zaplecze laboratoryjne stanowią pracownicy w wykształceniem wyższym chemicznym. Dzięki własnemu dobrze wyposażonemu laboratorium wykonujemy szereg analiz i badań określających właściwości tworzyw sztucznych. Pracujemy na maszynach Zwick Roell.

Laboratorium oferuje m.in. przygotowanie kształtek do badań oraz wykonanie szeregu badań właściwości tworzyw

Właściwości fizykochemiczne

 • Oznaczanie gęstości tworzyw sztucznych – zgodnie z normą ISO 1183
 • Oznaczenie zawartości popiołu (zawartość wypełniacza) – zgodnie z normą
  ISO 3451
 • Oznaczanie wskaźnika szybkości płynięcia – zgodnie z normą ISO 1133

Palność tworzyw sztucznych

 • Badanie klasy palności tworzywa – zgonie z normą UL 94

 

Usługi w zakresie compoundowania i wtryskiwania

 • Wykonywane są usługi w zakresie produkcji granulatów z powierzonego tworzywa
 • Produkcja regranulatów modyfikowanych różnymi dodatkami m.in. nanododatki, wypełniacze mineralne, barwniki, modyfikatory
 • Usługa wtrysku kształtek do badań
 • Usługa wtrysku na powierzonej formie

Cennik badań laboratoryjnych

Właściwości mechaniczne tworzyw sztucznych

 • Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu (wytrzymałość na rozciąganie, moduł sprężystości przy rozciąganiu, wydłużenie względne przy rozciąganiu) – badanie zgodnie z normą ISO 527
 • Oznaczanie granicy plastyczności – zgodnie z normą ISO 527
 • Oznaczanie naprężenia przy zrywaniu – zgodnie z normą ISO 527
 • Oznaczanie udarności z karbem i bez karbu Charpy’ego – zgodnie z normą ISO 179.

Interesuje Cię nasza oferta?