PROGRESS POLYMER COMPOUNDS świadczy usługi w zakresie compoundingu, recyklingu materiałowego tworzyw sztucznych, oraz produkcji regranulatów i kompozytów tworzyw sztucznych.

Trzon firmy stanowią osoby z wykształceniem wyższym chemicznym.

Nasz asortyment obejmuje tworzywa masowe (PE, PP, PS, PET), oraz tworzywa techniczne (PA 6, PA 6.6, PA 12, PC, PBT).

Dostarczamy towary już od 25 kg z zachowaniem optymalnych kosztów oraz czasu ich realizacji. Naszymi odbiorcami są firmy z branży budowlanej, telekomunikacyjnej, przemysłowej czy elektronicznej.

Nasz zespół laboratoryjny, przy udziale zewnętrznych jednostek badawczych, pracuje nad unowocześnieniem istniejących i tworzeniem nowych compoundów, które gwarantują uzyskanie produktów najwyższej jakości o ściśle określonych właściwościach dopasowanych do każdego klienta.

W 2015 roku otrzymaliśmy „wsparcie w ramach Dużego Bonu” z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „PARP”. Projekt dotyczył realizacji prac badawczo – rozwojowych dotyczących opracowania kompozytów poliamidu 6 o podwyższonej udarności. Program „wsparcie w ramach Dużego Bonu – edycja 2015” był współfinansowany przez Ministerstwo Gospodarki ze środków budżetu państwa.

Rozpoczęliśmy realizację projektu unijnego. Jego celem jest wprowadzenie na rynek nowych nanokompozytów, wprowadzenie nowych usług do oferty firmy, utworzenie i wyposażenie działu B+R w tym wdrożenie wyników własnej produkcji prac B+R. Innowacyjny projekt inwestycyjny „Utworzenie i wyposażenie działu badawczo – rozwojowego, wdrożenie do własnej produkcji wyników prac B+R oraz wprowadzenie nowych nanokompozytów i nowych usług do oferty firmy” stanowi odpowiedź na potrzeby klientów, zmieniającego się otoczenia gospodarczego i wynika również z konieczności konkurowania na rynku unikalnymi cechami produktów. Poszerzenie oferty firmy o usługi regranulacji oraz usługi laboratoryjne zwiększy innowacyjność przedsiębiorstwa, wzrosną nakłady na prace badawczo – rozwojowe i zostanie utworzony dział B+R. Całkowita wartość projektu brutto to 921 885,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 599 600,00 zł. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.5 „Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP” Osi Priorytetowej 2 „Konkurencyjna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Rozpoczęliśmy realizację projektu unijnego, którego celem jest wprowadzenie na rynek nowych innowacyjnych produktów, poprzez wdrożenie do produkcji, własnych wyników prac B+R. Innowacyjny projekt inwestycyjny „Wdrożenie do produkcji własnych wyników B+R dotyczących opracowania nowego kompozytu poliamidu 6/6.6” stanowi odpowiedź na potrzeby klientów, zmieniającego się otoczenia gospodarczego i wynika również z konieczności konkurowania na rynku unikalnymi cechami produktów. Poszerzenie oferty firmy o nowy, unikalny produkt zwiększy innowacyjność przedsiębiorstwa. Całkowita wartość projektu brutto to 553.500,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi 247.500,00 zł. Projekt jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego, w ramach Działania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020”

Zakończenie realizacji projektu: 31.12.2019